Adresaci studiów

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów psychologicznych i pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacjąaula1 i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia) oraz całościowych zaburzeń rozwoju (np. autyzm).

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju. Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych – po ich zakończeniu absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”, wydane przez Uniwersytet Gdański, oraz zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach.

Kierownikiem  studiów jest  prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska lipa- Dyrektor ds Nauki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju.

Pomysłodawcą  studiów jest prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz -  Psycholog kliniczny dziecka o światowej sławie.

baner